W jakim celu przeprowadza się proces due dilligence?Ostatnie, niespokojne czasy wywołały wiele przetasowań na rynkach finansowych. Na wielu sektorach kryzys odcisnął na prawdę mocne piętno. Dużo firm zmuszonych zostało do przedefiniowania swojej strategii. Sporo też musiało wyprzedać swój majątek.

Bez cienia wątpliwości przy wszystkich zmianach wdrażanych w firmie potrzebne jest rzetelne biuro rachunkowe.

To właśnie biuro rachunkowe w Koszalinie pomaga przeprowadzić badanie due dilligence w wybranym przedsiębiorstwie. Czym ono jest, na czym polega i w jakim celu się je przeprowadza?

Kto, kiedy, dlaczego przeprowadza badanie due dilligence?

Due Dilligence to typ badania przedsiębiorstwa pod kątem jego wydajności i opłacalności. Przeważnie zlecane jest przez inwestorów zainteresowane przejęciem danej organizacji.

Proces due dilligence obejmuje dokładną analizę wszystkich aspektów działania organizacji. Jego wynikiem jest ogólny obraz działania firmy. Audyt na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej przeprowadza zewnętrzne biuro rachunkowe.

W celu zachowania jak największego obiektywizmu biuro rachunkowe odpowiedzialne za badanie nie powinno być w jakikolwiek sposób powiązane z żadną ze stron.

Firmę bada się pod kątem finansowym, podatkowym, prawnym i biznesowym. Szerokie spojrzenie pozwala ocenić kondycję organizacji z różnych stron.

Jak przeprowadzić badanie due dilligence by było miarodajne?

Przeprowadzenie tego typu badania zajmuje od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Im większa firma, tym więcej czynników trzeba zbadać. Ważne jest, by biuro rachunkowe, któremu zleca się wykonanie badania miało całkowity wgląd do dokumentów. Tylko pełna transparentność sprawi, że badanie będzie zrobione poprawnie.

Organizujac due dilligence startuje od wyboru audytora. Decydując się na określone biuro rachunkowe inwestor podpisuje z nim umowę. Podpisywane jest również porozumienie o zabezpieczeniu niejawnych danych firmy. Żadna ze stron nie powinna doprowadzić do wycieku informacji – może to mieć katastrofalne skutki.

Ani inwestor, ani audytowana firma nie powinny przeszkadzać fachowcom w badaniu. Oznacza to pełną współpracę, szczere udzielanie odpowiedzi i nie zatajanie żadnych szczegółów.

Biuro rachunkowe najczęściej deleguje do badania swoje zespoły złożone z ekspertów różnych dyscyplin. W skład takiej komisji wchodzą np. specjaliści od ekonomii, prawa, rachunkowości, HR czy marketingu.

Po zakończeniu prac prezentowane są wyniki. W oparciu o nie strony podejmują decyzję o dalszych ruchach. Rezultaty due dilligence pokazują nam, które obszary firmy należy poprawić, w któych drzemie największy potencjał, a z któych warto zrezygnować.

Czym kierować się wybierając biuro rachunkowe do due dilligence?

Firm consultinogwych oraz biur rachunkowych jest na rynku coraz więcej. Decydując się na badanie due dilligence zawsze będziemy chcieli wybrać najlepszego wykonawcę. Jakimi kryteriami kierować się wybierajac?

Ważna jest renoma firmy i opinie innych. Na decyzję wpływa też oferta audytorów – to jakich specjalistów oferuje biuro rachunkowe i w jakiej cenie. Oczywiście termin wykonania zadania jest następnym ważnym czynnikiem.