Polowanie zbiorowe – czym jest?Polowanie jest pasją bardzo cenioną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z chęcią podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najbardziej powszechną jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że przepisy prawa klarownie określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie gatunki można polować oraz na jakich obszarach jest to dozwolone.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią hermetyczne drużyny. Czyni je to tajemniczymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak przebiega polowanie zbiorowe.

Jak myśliwi przygotowują się do polowania?

O zbiorowym polowaniu można mówić, gdy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Każde tego typu wydarzenie musi mieć prowadzącego. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie regułów przez uczestników. Grupa jest zobligowana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to obrzęd rozpoczynająca łowy. W jej trakcie prowadzący informuje załogę o terenie, na którym odbywać się będzie polowanie. Przekazuje także jaka zwierzyna są celem polowania.
Podczas odprawy przypisane zostają zadania dla poszczególnych uczestników polowania. Padają też informacje o źródłach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest zazwyczaj przypomnieniem o zasadach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących norm.

Polowania zbiorowe – który typ najpopularniejszy?

Występują różne rodzaje polowań zbiorowych, które definiowane są w zależności od rodzaju zwierzyny i sposobu prowadzenia polowania.
Polowanie może odbywać się poprzez naganianie zwierzyny w stronę myśliwych, którzy czekają na odpowiednią okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy uczestnictwie właściwie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast bazuje na celowaniu w ptactwo zmierzające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych zdolności i należytego rozpoznania trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą ilość myśliwych ustawionych na specjalnie postawionych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też odpowiedniego rozpoznania tras, którymi przemieszcza się zwierzyna i uprzedniego przygotowania.
Wybór rodzaju polowania zawsze bazuje na czynnikach obiektywnych – rodzaju zwierzyny, terenowi polowania i liczbie uczestników. Decyzje podejmuje prowadzący.

Obrzędy kończące polowania

Polowanie zbiorowe kończone jest zgodnie ze staropolskim obyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym łupom.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z przebiegu polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z ważniejszych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o poszanowanie tradycji. Stosuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a niejednokrotnie nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala krzewić to zajęcie kolejnym amatorom łowiectwa.