Dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu GdańskimInstalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i falownika. Panel fotowoltaiczny składa się z ogniw fotowoltaicznych, które są połączone szeregowo, zabezpieczone i znajdują się w obudowie. Ogniwa tworzone są z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki fotoefektowi zmienia energię słoneczną na energię elektryczną, znaną jako prąd stały. Inwerter przeobraża prąd stały w prąd przemienny, a zatem na taki, który znajdziemy w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być przez nas używany na bieżąco, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dotację na zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 10 kW, wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Ostateczna kwota jaką można otrzymać to 30% ceny brutto za zakup oraz montaż urządzeń – maksymalnie 3 000,00 zł.

Dodatkowo w Pruszczu Gdańskim można też składać pisma na dofinansowanie kupna i montażu pompy ciepła. Tutaj podobnie jak w kwestii ogniw fotowoltaicznych można dostać do 30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł.

Wnioski typowo analizowane są zgodnie z kolejnością dostarczania pism do czasu, kiedy budżet zostanie rozdysponowany.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być przyznane tylko na nieużywane urządzenia, które spełniają normy i są dopuszczone do stosowania w Polsce.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na remont oraz zwiększenie mocy systemu a także instalacji, zakup urządzeń używanych, opłatę transportu lub na pokrycie kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia, które miałoby prowadzić do odświeżenia albo modernizacji posiadanych przez nas urządzeń oraz instalacji.

Do wniosku trzeba dołączyć dokument, który potwierdza tytuł prawny do domu, na którym ma zostać zrealizowane zadanie. Możemy przedstawić przykładowo wydruk księgi wieczystej. Kompletny wniosek o chęć otrzymania dofinansowania trzeba dostarczyć w formie pisemnej, ze wszelkimi wymaganymi załącznikami, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ewentualnie drogą pocztową. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, do zainteresowanego wysyłana jest prośba o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni. Petycje, które nie będą uzupełnione w tym czasie nie zostaną przeanalizowane. Niestety nie można dostać dotacji jednocześnie na fotowoltaikę i na pompę ciepła.