Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?Prawo pracy jasno wskazuje obowiązki szefa względem pracowników i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy. Zadaniem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie określonych norm. To także organizowanie prelekcji z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćpowtarzane(a) cyklicznie. Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki […]